Käyttöehdot

Huurre Design internetsivuston käyttöä koskevat ehdot

Ehtojen hyväksyminen edellytyksenä käytölle

Tervetuloa Huurre Design (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyy seuraavat Internet-sivuston käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin ehtoihin ennen sivuston käyttämistä. Avaamalla ja käyttämällä tätä sivustoa käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu näitä noudattamaan. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjän tule avata ja käyttää sivustoa.

Hyväksymällä ja noudattamalla näitä käyttöehtoja, käyttäjä saa rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Rajoitetun käyttöoikeuden myöntäminen ei kuitenkaan tarkoita, eikä sitä voida tulkita käyttöoikeuden myöntämiseksi mihinkään Palveluntarjoajan yksinoikeudella kuuluvaan immateriaalioikeuteen.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja sekä rajoittaa pääsyä sivustolle.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sivuston sisältö, oikeudet ja vastuut

Tämä sivusto sisältää tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikenlainen sivuston ja sen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus ottaa ja tallettaa sivustolta otteita yksityistä, ei-kaupallista käyttöä varten. Sivustolla olevaa aineistoa siteerattaessa on aineiston lähde mainittava.

Palveluntarjoaja ei takaa sitä, että sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi, mutta tekee parhaansa, että sivusto olisi käytössä häiriöttä jatkuvasti. Palveluntarjoaja pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että sivuston sisältö on mahdollisimman ajantasaista ja paikkansa pitävää. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan anna mitään takuuta eikä vastaa sivuston saatavuudesta, toimivuudesta, virheettömyydestä, oikeuksien loukkaamattomuudesta, luotettavuudesta tai sen sisällöstä, vaan sivusto esitetään sellaisenaan sitoumuksetta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttöehdoista, riippumatta siitä, mihin vahingot perustuvat ja vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia sivustolle tai lopettaa sivuston ylläpito.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) ja ne ovat olennainen osa sivuston toimivuutta. Jotta verkkosivustoa voidaan parantaa ja taata hyvä käyttökokemus, evästeet tallentavat tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Selainvalmistaja antaa ohjelmistonsa ohjeissa yksityiskohtaisemmat tiedot siitä miten evästeet voi poistaa käytöstä. Evästeiden käytöstä poistaminen saattaa merkittävästi heikentää Sivuston toimivuutta ja käyttökokemusta.

Evästeiden käytöllä voimme tunnistaa ja laskea anonyymisti sivuston käyttäjät ja kerätä tietoa siitä miten ja milloin sivustoa käytetään. Evästeiden käytön tarkoitus on analysoida ja kehittää sivustoa ja parantaa käyttäjän käyttökokemusta sekä hyödyntää niitä sivuston tilastollisessa seurannassa.

Evästeet tai muut vastaavat tekniikat, kuten selaimen paikallinen tietovarasto, eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Linkit

Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää Sivustoon linkkejä kolmansien osalpuolten ylläpitämiin Internet-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Sivustosta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Palveluntarjoaja kehottaa käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn Internet-sivuston omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. Käyttäjä käyttää linkitettyjä Internet-sivustoja omalla vastuullaan.

 

Copyright © Huurre Design. Kaikki oikeudet pidätetään.